Hastanemizde Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerine Uygulanacak Fiyat Tarifesi Alt Sınır Üzerinden Uygulanmaktadır
23 Şubat 2018

        Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerine uygulanacak güncel fiyat tarifesinin alt sınır değerleri üzerinden (12.06.2017 tarih ve 04599-712 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum yazısında; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında " Sağlık Bakanlığı Fiyatının " 2 katına kadar belirnelebilir.) hizmetin verilmesine başlanmıştır.

http://khgm.saglik.gov.tr/DB/14/14440_kamu-saglik-hizmetle