Değerlerimiz
09 Nisan 2021

  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık Memnuniyeti Hasta Güvenliği, Tedavisi ve Bakımı, Sağlıkta Süreklilik: Güncel tedavi yaklaşımlarıyla hasta güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak kalite bakım hizmeti sunmak ve devamlılığı sağlamak önceliğimizdir.
  • Hasta Haklarına ve İnsan Onuruna Saygı
  • Güven
  • Sağlık Personeli Değeri: Sağlık personelimize mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvit etmektir
  • Sosyal Sorumluluk: Toplumun her parçasına ulaşılması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projelerimizin insanlara faydalı olması ilkelerimizdendir.
  • Objektif Sürekli Özdenetimi: Analitik ve akılcı  bir denetim sistemi ilk kendimizi sürekli sorgularız ve en iyiye ulaşmak için çalışırız.
  • Etik İlkelere Bağımlılık
  • Dürüstlük
  • Çağdaşlık
  • Evrensellik