Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Staj İçin Gerekli Olan Evrak Listesi
08 Eylül 2022

STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

(LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ)

 

 1. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Okul tarafından düzenlenmiş olacak)

   

 2. Tek Hekim Raporu

  TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR”  ibaresi bulunmalıdır.

   

 3. İstenilen Testleri
 • Seroloji (KAN) Testleri (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatin, Glukoz, Kan grubu sonuçları)
 • Hepatit B ve Tetanoz Aşılarının yapıldığını gösteren aşı kartı getirilmesi zorunludur. (Aşı kartının kaybolması durumunda 18 yaş altı öğrenciler için velileri, aşıyı olduğuna dair beyan dilekçesi yazabilir.)
 • Akciğer Grafisi Raporu, anamnez ve varsa fiziki muayene sonucuna göre istenen ek tetkikler.

   

  NOT:

  1-) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinden: yukarıdaki geçen tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi.

  2-)Yeni Doğan ve Çocuk Bölümü Öğrencilerinden: yukarıdaki geçen tetkiklere ek olarak Hepatit A ve Su Çiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) sonuçları.

  3-)Yoğun Bakım ve İmmün Süpresif Hastaların Bulunduğu Bölüm Öğrencilerinden: yukarıdaki geçen tetkiklere ek olarak  Su Çiçeği (Anti VZV IgG) sonuçları.

  4-) Mikrobiyoloji Laboratuarında Staj Yapacak Staj Yapacak Öğrencilerden: yukarıdaki geçen tetkiklere ek olarak Hepatit A (Anti HAV IgG) sonuçları.

   

  1. Zorunlu Staj Formları (Üniversite Öğrencileri İçin) /

   Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Lise Öğrencileri İçin)

  2. 1 Adet Kimlik Fotokopisi
  3. 1 Adet Fotoğraf
  4. İban (Ziraat Bankası Çarşı Şube kod:2574) Hesap Cüzdanı Fotokopisi
  5. İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Fotokopisi
  6. Öğrenci Belgesi

 

NOT: Tek hekim raporunda yapılan tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı aranmaktadır.