Hastanemizde Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerine Uygulanacak Fiyat Tarifesi Güncellemiştir.
19 Eylül 2018

        Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerine uygulanacak güncel fiyat tarifesinin "12.06.2017 tarih ve 04599-712 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum yazısında; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığı Fiyatının 2 katına kadar belirlenebilir." ibaresine istinaden güncellenmiş olup; 1,5 katı olarak hizmetin verilmesine başlanmıştır.