Hasta Hakları Hakkında Bilgilendirme
30 Temmuz 2019

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Sağlık hepimiz için en önemli değerdir. Varlığında anlayamadığımız kıymetini kaybedince anlar, hastalandığımızda sağlığımızın mutluluğumuzda ne kadar önemli bir payı olduğunu fark ederiz. Hasta olduğumuzda sadece fiziken değil, ruhen de farklılaşırız; kendimizi güvensiz, işe yaramaz hisseder, kimimiz hiç bir şey eskisi gibi olmayacak sanarak içine kapanır, kimimiz öfkeyle başkalarına saldırganlaşır, kimimiz de çocukça davranışlar geliştiririz. Geleceğimizden kaygılanır, kendimizi cezalandırılmış ve kısıtlanmış hisseder ve hayatın anlamsız olduğu düşüncesine kapılabiliriz. Bütün bu duygular tıpkı hastalıklar gibi, hekimler dâhil hepimizin başına gelebilir ve aslında normaldir. Hastalık, kişilere “hasta psikolojisi” dediğimiz, sağlığımıza yeniden kavuştuğumuzda kaybolacak olan ayrı bir yük yükler. Sağlık kurumuna, hem bozulan sağlığımızı yeniden kazanmayı hem de eskisi gibi mutlu olmayı bekleyerek başvururuz. Burada karşımıza çıkan, günlük hayatımızda görmediğimiz uygulamalar ve karmaşık işlemler karşısında daha çok şaşırır, bazen ne yapacağımızı bilemeyiz. İşte bu noktada başvurduğunuz kurumun, sizi hem sağlığınıza kavuşturma, hem de bunu hangi yolla yapacağınız konusunda sizi bilgilendirme sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu sahiplenerek, sizi haklarınız ve  sorumluluklarınız konusunda bilgilendirmek için elinizdeki broşürü sizlere sunuyor, siz ya da yakınınız için geçmiş olsun diyoruz. 

HASTA HAKLARININ AMAÇLARI 

• Hastaların desteklenmesi ve toplumsal açıdan güçlendirilmesidir; 

• Hastalara sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda yardım etmek, 

• Hasta-sağlık çalışanı ilişkilerini desteklemek ve geliştirmek, 

• Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak,

• Sağlık hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında işbirliği ve iletişim fırsatları yaratmak, varolanları güçlendirmek, böylelikle daha etkin ve güvenilir bir model oluşturmak, 

• Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrolü sağlamaktır. 


1-     
HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI: Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

2-     BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI: Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.

Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

3-     PERSONELİ TANIMA VE SEÇME HAKKI: Hastalarımızın kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4-     KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI: Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5-     TEDAVİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI: Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme ve durdurmasını isteme hakkına sahipir.

6-     DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME HAKKI

7-     REFAKATÇI VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI

8-     ŞİKÂYET/GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI: Hasta ve ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

9-     SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARINA UYMA HAKKI: Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

10-  MAHREMİYET GİZLİLİK HAKKI

11-  Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.

12-  GÜVENLİK HAKKI: Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır.

Hasta haklarının ihlaline yönelik her türlü başvuru ve şikayetlerinizi hastanemizde kurulmuş olan Hasta Hakları Birimi’ne iletebilirsiniz.

Görüş ve Önerileriniz için bize yazabilirsiniz.