HASTA ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR LİSTESİ
01 Kasım 2021

1.HASTA;

1.1.Başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

1.2.Tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

1.3.Randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uymalı, değişiklikleri ilgili yerlere bildirmesi gerekir.

1.4.Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

1.5.Tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

1.6.Tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirilmelidir.

1.7.Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

1.8.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmelidir.

1.9.Uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

1.10.Kadın erkek sağlık çalışanı ayırımı yapmadan görevli sağlık çalışanlarının tedavi ve uygulamalarına karşı gelmemelidir.

 

2.ZİYARETÇİ;

2.1.Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 13.00-14.00 arası, akşam 19.00-20.00 arası olup ziyaretçiler bu saatlerde hastalarını ziyaret edebilirler. Ziyaret saatleri dışında telefonla bilgi verilmemektedir.

2.2.10 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.

2.3.Ziyarete gelirken hastanın sağlığı açısından yiyecek ve canlı çiçek getirilmemelidir.

2.4.Ziyaret esnasında ziyaretçiler hasta yataklarına oturmamalı ve yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmemelidir.

2.5.Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanamaz kullananlar hakkında yasal işlemler uygulanacaktır.

2.6.Hasta ziyareti esaslarına uyulmasının kontrolü servis çalışanları, hastane girişi kontrol hizmetleri görevlisi, nöbetçi memur tarafından yapılır.

 

3.REFAKATÇİ;

3.1.Refakatçılar hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

3.2.Refakatçılar adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmalıdırlar.

3.3.Süresi biten refakatçı kimlik kartları yenilenecektir

3.4.Refakatçılar, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.

3.5.Refakatçı değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.

3.6.Refakatçılar hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.

 

4.GENEL KURALLAR;

4.1.Hasta odasında ve hastane içerisinde elektrikli alet kullanılması yasaktır.(Örneğin elektrikli ısıtıcı)

4.2.Ziyaretçiler ve refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

4.3.Ziyaretçiler ve refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz kullanmalıdırlar, hastane malına zarar veren refakçi hakkında yasal işlem uygulanacaktır.

4.4.Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; Hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması gerekir. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; Doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00 den sonra kapatılması veya sesin kısık tona ayarlanması gerekir.

4.5.Refakatçılar ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

4.6.Hastane dahilin de tütün ve alkollü madde kullanılması yasaktır.

4.7.Hastane içerisinde kesici delici alet, bıçak, çakı ve silah bulundurmak yasaktır.

4.8.Refakatçılar hastaya yiyecek, içecek getirmemelidirler, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek verilmemelidir.

4.9.Hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmamalıdır, çalışanlar ve diğer hastalar rahatsız etmemelidir.

4.10.Hasta, ziyaretçi ve refakatçiler hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür.

 

 

5.ÖZELLİKLİ BÖLÜMLER ZİYARETÇİ KURALLARI

 

5.1.İzole hastalarda; hekimin izin vermesi durumunda, gerekli Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanmak kaydı ile hastanın 1. derece yakınları aseptik kurallara uyarak hasta ziyaretinde bulunabilirler.

5.2.Yeni doğan yoğun bakım; yenidoğan yoğun bakım birimine anne ve baba haricinde ziyaretçi kabul edilmemektedir. Ziyaret saatlerimiz öğlen: 13:00 – 14:00, akşam: 19:00 - 20:00 saatleri arasındadır. Yeni doğan yoğun bakıma girerken mutlaka eller yıkanmalıdır. El antiseptiği kullanılmalıdır. Anne emzirmek için girerken box gömleği giymelidir. Bilgilendirme hastanın hekimi tarafından yapılmaktadır. Anne baba dışında hiç kimseye bilgilendirme yapılmamaktadır.

5.3.Yetişkin yoğun bakım; ziyaretler ünitenin işleyişine engel teşkil etmeyecek şekilde günde 1 kez 1 hasta yakını içeriye alınarak yapılır. Ziyaret saatleri 14.00 – 15.00 arasındadır. Bilgilendirme ziyaret saatleri içerisinde hekim tarafından yapılmaktadır. Hastanın birinci derece yakınları dışında hiç kimseye bilgilendirme yapılmamaktadır. Yoğun bakıma girerken mutlaka eller yıkanmalıdır, el antiseptiği kullanılmalıdır.

5.4.Palyatif servisinde Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 13.00-14.00 arası, akşam 19.00-20.00 arası olup ziyaretçiler bu saatlerde hastalarını ziyaret edebilirler. Ziyaret saatleri dışında telefonla bilgi verilmemektedir.10 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur. Ziyarete gelirken hastanın sağlığı açısından yiyecek ve canlı çiçek getirilmemelidir.

 

6.HASTA VE HASTA YAKINLARI BÖLÜM UYUM FORMU

6.1.Kahvaltının sabah saat 6.00 da mutfak hizmetleri personelleri tarafından servis edileceği konusunda bilgilendirildim.

6.2.Yemeklerin Öğle 12:00 Akşam 18:00 saatler arasında mutfak hizmetleri personelleri tarafından servis edileceği konusunda bilgilendirildim.

6.3.Telefon kullanımımızla ilgili olarak doktorumuz herhangi bir sakınca görmemiş ise çevreyi rahatsız etmeyecek ölçüde kullanabileceğimiz. Acil durumlarda telefon etmemiz gerekirse hemşireden yardım isteyebilileceğimiz konusunda bilgilendirildim.

6.4.Tuvalet ve Banyo kullanımınızla ilgili olarak odanızda banyo ve lavabonuz sizlere tahsil edilmiştir. Tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını hekim ve hemşirenin bilgisi dahilinde yapmamız konusunda bilgilendirildim.

6.5.Herhangi bir acil durumda veya ihtiyaç duyduğunuz anda çağrı butonuna basmanız yeterli olur. Çağrı butonu hem yatak başında hemde banyo ve lavabo içerisinde mevcuttur. Çağrı butonunu nasıl kullanacağım konusunda bilgilendirildim.

6.6.Yatak kullanımı ile ilgili olarak yatak başlarının nasıl kaldırılacağı nasıl pozisyon verileceği ile ilgili hemşiremiz tarafından bilgilendirildim.

6.7.Refakatçı koltuklarımızı nasıl kullanacağımız ve kimlerden yardım alacağımız konusunda bilgilendirildim.

6.8.Hekimin  günlük vizitelerinin hangi zaman aralıklarında olduğu ve ne zaman yakınlarıma bilgi vereceği konusunda bilgilendirildim.

6.9.Hemşirem tarafından ilaçlarımı ne zaman alacağım konusunda bilgilendirildim.

6.10.Hastanede yattığım sürece oluşabilecek ağrı durumunda ne yapmam konusunda bilgilendirildim.

6.11.Hastane ile ilgili olumlu olumsuz bir durumla karşılaştığım zaman hangi birime başvuru yapabileceğim konusunda bilgilendirildim.

6.12.Doktorumun bana uygulamış olduğu diyetin dışında dışardan gıdalar almamam gerektiği konusunda bilgilendirildim.