T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

Hastanemizde Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerine Uygulanacak Fiyat Tarifesi Güncellemiştir.


        Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerine uygulanacak güncel fiyat tarifesinin "12.06.2017 tarih ve 04599-712 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum yazısında; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığı Fiyatının 2 katına kadar belirlenebilir." ibaresine istinaden güncellenmiş olup; 1,5 katı olarak hizmetin verilmesine başlanmıştır.