T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

Hasta Hakları Hakkında Bilgilendirme


1-     HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI: Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

2-     BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI: Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.

Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

3-     PERSONELİ TANIMA VE SEÇME HAKKI: Hastalarımızın kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4-     KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI: Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5-     TEDAVİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI: Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme ve durdurmasını isteme hakkına sahipir.

6-     DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME HAKKI

7-     REFAKATÇI VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI

8-     ŞİKÂYET/GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI: Hasta ve ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

9-     SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARINA UYMA HAKKI: Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

10-  MAHREMİYET GİZLİLİK HAKKI

11-  Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.

12-  GÜVENLİK HAKKI: Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır.