T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz