T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

Değerlerimiz


 • DEĞERLERİMİZ
  Memnuniyeti Hasta Güvenliği, Tedavisi ve Bakımı, Sağlıkta Süreklilik: Güncel tedavi yaklaşımlarıyla hasta güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak kalite bakım hizmeti sunmak ve devamlılığı sağlamak önceliğimizdir.
 •   Hasta Haklarına ve İnsan Onuruna Saygı
 •   Güven
 •   Sağlık Personeli Değeri: Sağlık personelimize mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvit etmektir.
 •   Sosyal Sorumluluk: Toplumun her parçasına ulaşılması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projelerimizin insanlara faydalı olması ilkelerimizdendir.
 •   Objektif Sürekli Özdenetimi: Analitik ve akılcı  bir denetim sistemi ilk kendimizi sürekli sorgularız ve en iyiye ulaşmak için çalışırız.
 •   Etik İlkelere Bağımlılık
 •   Dürüstlük
 •   Çağdaşlık 
 •   Evrensellik
 •   Yenilikçilik ve Yaratıcılık