T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

Hastane Yöneticisi (Başhekim)


WhatsApp Image 2019-02-05 at 14.53.54.jpeg

Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş - BAŞHEKİM

Genel Cerrahi Uzmanı

1967 İstanbul doğumlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

1983 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu.1989 yılında Uludağ Ünv. Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası mecburi hizmetini takiben İstanbul'da pratisyen hekim kadrosunda idareci olarak ( Sağlık Merkezi Baştabipliği ) görev yaptı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi  (Samatya)  Genel Cerrahi Ünitesinde ihtisasını tamamladı.Aynı hastanede,  Genel Cerrahi Uzmanı, Sağlık Müdürlüğü Meme Çalışma Grubu Hekimi, Sağlık Bakanlığı Nütrisyon Timi sorumlu  hekimi, Endoskopi Eğitmeni, Endoskopi Klinik sorumlusu ve Genel Cerrahi Klinik idari sorumlu şefi olarak görev yaptı.

2013-2014 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde öğretim görevlisi olarak derslere girdi.

Hastane Sağlık İşletmeciliği MBA Yüksek Lisansı yaptı. (2010-2011)

2014 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Yardımcı Doçent Doktor olarak  atandı ve aynı üniversitede İlk ve Acil Yardım Program başkanı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak görev yaptı.

2017 – 2019 yılları arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Kliniği İdari sorumlusu olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda 2018 yılında mevcut Başhekimliğinin yanında Kanuni Sultan Süleyman EAH’sinde de vekil Başhekim olarak her iki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekimliğini birlikte yürütmüştür.

2019 yılında Doçentlik unvanını kazanmıştır.

  

İstanbul Ünv. Tıp Fakültesi Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi 2004

İstanbul Sağlık Müdürlüğü 1. ve 2. Meme Kanseri Kursu ( 2006 – 2007 )                 

TSE Müşteri Memnuniyeti Eğitimi (08-12)

TSE Toplam Kalite Yönetimi (07-16)

TSE Kurum Kültürü Eğitimi (07-12)

TSE Zaman Yönetimi Eğitimi (07-46)

TSE İç Kalite Tetkik  Eğitimi (597)                     

TSE Toplam Kalite Eğitimi (07-917)

TSE Kalite Yönetimi Sistemi 2000 (04532)

TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (12/37)

TSE Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi (12/11)

TSE  TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi (12/102)

Hekim eğiticilerin eğiticisi sertifikalı ( 2012 )

İletişim Eğitici Eğitimi 2013

Temel Nütrisyon Eğitimi 2011        

İstanbul Valiliği Takdir name 2008

İstanbul Valiliği Takdir name 2011

Türk Cerrahi Derneği Endoskopi Eğitmeni Teşekkür Belgesi

Senato üyesi İstanbul Esenyurt Üniversitesi  2014 - 2017

Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu 2014-2017 

İdari Sorumlusu-Klinik Direktörü-- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği  2011-2014

Endoskopi Eğitmeni ve Sorumlusu İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi  2011-2012

Eğitim Liderlik Yönetici Eğitimi 2018

Eğitim Robotik Cerrahi Eğitimi 2018

Editör Bakırköy Tıp Dergisi 2017 – 2019

Tetkikçi TSE(Türk Standartları Enstitüsü) Kalite Yönetim Sistemi iç Tetkikçisi 2013-2014

Eğitici Hekim Eğiticilerin Eğiticisi  2013-2014

Üye İstanbul Esenyurt Üniversitesi BEDEK Komisyon Üyesi 2015 - 2017

Üye İstanbul Esenyurt Üniversitesi Etik Kurul Komisyon Üyesi 2016 - 2017

Başhekim Yardımcısı SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2017- 2019

İdari sorumlusu, Cerrahi Klinik Direktörü- SBÜ Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 2017 – 2019

Beslenme Nütrisyon Timi Sorumlusu- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi   2013-2014

İki çocuk babası, iyi derecede İngilizce biliyor.

Aktif olarak bilimsel çalışmalarda yer almakta, branşı ile ilgili yerli ve yabancı  dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözel sunumlar ve oturum başkanlıkları yapmıştır. Çok sayıda radyo ve TV sağlık programlarına katılmış ve katılmaya devam etmektedir.

Kendisi aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenimine devam etmektedir.

Yazarlık yolunda çalışmaları mevcut olup, yayınlanmış ilk romanı İKRA – Yaratılışın Sırrı Aşktır, ikinci romanı 'İstanbul Seni Affediyorum ve üçüncü romanı İnsan Kokusu olarak raflarda yerini almıştır.

Son romanı İnsan Kokusu senaryo haline getirilmiş TRT'ye sunulmuştur.

Yağlı boya çalışmaları da mevcut olup öğrencilik yıllarına ait sergi çalışmaları olmuştur.