2021-2022 Eğitim Yılı Kayıt Sözleşmesi ve Fiyatları
15 Şubat 2022


T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

 

İSTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

2022  Yılı Kayıt Sözleşmesi

 

1. 2022 yılı için aylık hizmet bedeli;

2-6 YAŞ

TAM GÜN

YARIM GÜN

TEK ÇOCUK

1250

1000

İKİ ÇOCUK

2250

1800

 

(Günlük ücret: 75 ₺)

2. Hizmet alan taraf, kayıt tarihinden takip eden ayın 15’ine kadar olan miktarı kayıt tarihinde öder ve takip eden ayın 15’inde, birinci maddede kararlaştırılan bedeli öder. Peş peşe 2 ay ödeme gecikmesi durumunda öğrencinin kaydı uyarı olmaksızın silinir.

(Günlük ücret: 0-36 ay:80 , 36-72 ay:75 ₺)

3. Çalışma saatlerimiz 08.00 - 17.00’dir. Yarım gün 8:00 - 12:00 veya 13:00 - 17:00 saatleri arasıdır. (Haftanın belirli günleri için anlaşma yapılan öğrenci, bu günlerin dışında okula gelemez.)

4. ÖDEME BİLGİLERİ: HALK BANKASI İban No: TR88 0001 2009 6040 0016 0002 12

* İlk ay ödemesi, öğrencinin kaydı yapılmadan ödenmeli, kayıt esnasında dekont ibraz edilmelidir.

5. Kreş Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kreş aidatlarına zam yapabilir.

6. Soğuk tatili, resmi tatil, dini ve milli tatillerde ücrette indirim yapılmaz, aylık ücret tam olarak ödenir. Öğrencinin rapora dayalı devamsızlık durumunda dahi aylık aidatı tam olarak ödenir.

7. Eğitim yılı içerisinde hastalık, tatil, kayıt sildirme ve benzeri mazeretlerle ödenmiş ücret veliye iade edilmez. Ancak yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.

8. Hangi nedenle olursa olsun (rapor, velinin senelik izni, nöbet saatleri vb.) devamsızlık durumunda aylık ücret tam olarak alınır.

9. Kırtasiye malzemeleri, işbu sözleşmenin imzası ile kreş yönetimi tarafından veliye kayıt anında liste halinde sunulur. Veli, bu ihtiyaçları dışarıdan kendi temin etmelidir.

10. Eğitici kitap setleri  için ücret veliden temin edilir.

11.Kayıt evrakları en geççocuğun okula başlayacağı ilk gün kreş yönetimine teslim edilmelidir. Aksi halde çocuğun kreşe kaydı gerçekleşmez.

*Çocuğun 3 Adet Vesikalık Fotoğrafı

(Son 6 ay içinde çekilmiş)

*Aşı Kartı Fotokopisi (Kayıp ise; HBsAg ve Anti HBS tetkikleri)

 

*Başvuru Dilekçesi

(Kreş tarafından verilecektir)

* Tam İdrar Tahlili

* Boğaz Kültürü

* Gaita Kültürü

Tahlil Sonuçları ve

Sağlık Raporu

 

*Çocuğun Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Velinin Çalışan Kartı Fotokopisi

*Başvuru Formu

(Kreş tarafından verilecektir)

- İhtiyaç listesi (YEDEK KIYAFETLER (İki Takım İç Çamaşırı, Çorap, İki Takım Yedek Kıyafet, Ev Ayakkabısı), Çocuk Bezi, Islak mendil, Mevsime Göre Nevresim Takımı, Yastık, 1 adet diş macunu, 1 adet diş fırçası)

12. Boğaz ve gaita kültürleri 6 ayda bir tekrarlanır ve rapor halinde kreş yönetimine verilir.

13. Okuldan ayrılacak öğrenci için; ayrılış gününden 2 hafta önce kreş yönetimince verilecek ayrılış dilekçesi doldurulur. Dilekçede yazan tarihe kadar ücretlendirme devam eder.

14. Öğrenci, güvenlik nedeni ile ebeveyn dışında kimseye teslim edilmez. Ancak kreşe önceden yazılı veya sözlü olarak haber vermek kaydı ile velinin belirttiği kişilerin kimlik bilgileri kontrol edilerek teslim edilir. Okulda velisi dışındaki kişilerin ziyaretleri kabul edilmez.

15. Veli, iletişim bilgilerindeki değişiklikleri kreş yönetimine bildirmek zorundadır.

16. Kaydı silinen öğrencinin kalan eşyaları bir ay içerisinde alınmalıdır. Aksi halde eşyalardan kreş yönetimi sorumlu değildir.

17. Herhangi bir hastalık nedeniyle okula gelmeyen çocukların, hastalık sonrasında “Toplu yaşama katılmasında sakınca olmadığı’na dair sağlık kuruluşlarından doktor raporu getirmeleri zorunludur. Okula getirilen ilaçlar reçeteli olmalıdır. İlacı teslim ederken reçetesi de beraberinde olmalıdır. Kullanılan ilaçlar “İlaç Defteri”ne işlenir.

18. Okul yönetimince gerekli görülerek yaptırılan sağlık taramaları ve gezi, tiyatro vb. eğitim ve sosyal etkinliklerin ücreti veli tarafından karşılanır. Yılsonu gösterisi için yıl içinde belirlenen ücret veliden talep edilir.

19. Öğrencilerin kreşe gelirken maddi değeri yüksek olan giysi ve kolye, küpe gibi süs eşyaları takmaları, beraberinde getirmeleri uygun değildir. Bu eşyaların kaybolması, zarar görmesi durumundan öğretmen ya da okul yönetimi sorumlu değildir.

20. Veli kreş yönetimi ve öğretmenlerinin düzenlemiş olduğu veli toplantılarına katılmak zorundadır. Katılmayan veliler toplantıda alınan kararları kabul etmiş sayılır.

21. Kreş yönetimi gerekli gördüğü durumlarda, sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

22.Veli okul yönetiminden izinsiz kreşe ve sınıfa giremez. Ancak, önceden belirlenecek bir program doğrultusunda eğitim etkinlikleri ve kutlamalara katılabilir.

23. Kayıt formlarında veya kayıtla ilgili herhangi bir evrakta yalan beyan ve bilgi verildiği öğrenildiği takdirde öğrencinin kaydı silinir.

24. Bu sözleşmeyi imzalayan veli sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen taraflar için gerekli yasal işlemler yürürlüğe girer.

İş bu sözleşme …………………………….. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza edilmiştir.

Öğrenci Velisinin;

Okul Müdürünün;

Adı- Soyadı:

 

Adı- Soyadı:

 

İMZA:

 

İMZA: