15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü
20 Eylül 2022

 

Vücudumuzun değişik bölgelerinde bulunan ve enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudumuzun direncini sağlayan lenf bezleri, bağışıklık sistemimizin önemli bir bileşenidir. Lenfomalar, lenfoid dokularda doğal olarak bulunan lenfosit adı verilen hücrelerden gelişen kötü huylu lenf bezi hastalıklarıdır. Lenfomaların görülme sıklığı, erkeklerde kanserler arasında yedinci sırada iken kadınlarda sekizinci sırada bulunmaktadır. Çok daha seyrek olarak çocuklarda da görülebilmektedir.  Risk etkenleri şu şekilde sıralanabilir:

a. Yaş: Vakaların çoğu 60 yaş ve üstü kişilerde görülmektedir.

b. Cinsiyet: Genel olarak erkeklerde lenfoma görülme riski yüksektir.

c. Irk, etnik köken ve coğrafya: Beyaz ırkta lenfoma görülme olasılığı daha yüksektir.

d. Aile öyküsü: Lenfomalı birinci derece bir akrabaya sahip olmak riski arttırır.

e. Bazı kimyasallara ve ilaçlara maruz kalma: Bazı araştırmalar,  yabani ot ve böcek öldürücü maddeler gibi kimyasallara maruz kalmanın lenfoma riskini artırdığını düşündürmektedir.

f. Radyasyon maruziyeti: Radyasyon maruziyeti lenfoma geliştirme risklerinin arttığını göstermiştir.

g. Zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olmak: Çeşitli sebeplerle bağışıklık sistemlerinin baskılanması lenfoma riskini arttırmaktadır.

h. Otoimmün Hastalıklar: Bazı otoimmün hastalıklar, artan lenfoma riski ile ilişkilendirilmiştir.

i. Bazı enfeksiyonlar: Bazı virüslerle enfekte olmuş kişilerde lenfoma görülme riskinin arttığı gözlemlenmektedir.

j. Vücut ağırlığı: Aşırı kilolu veya obez olmanın lenfoma riskini artırabileceğini düşündürtmektedir.

k. Meme implantları: Nadir olmakla birlikte, meme implantı olan bazı kadınlarda lenfoma geliştiği gözlemlenmektedir.

Maalesef lenfomalar için erken tespite yönelik kabul edilmiş bir tarama metodu bulunmamaktadır. Bu nedenle kişilerin lenfoma belirtisi olabilecek belirtileri bilmeleri ve bu belirtileri tespit etmeleri durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmaları büyük önem taşımaktadır. Öykü ve muayenede şüpheli bulguların tespit edilmesi durumunda lenf nodu biyopsisi, kemik iliği biyopsisi, görüntüleme tetkikleri, kan sayımı, kan testleri, biyokimyasal incelemeler gibi ek tanı metotlarına başvurulur. Hastalığın türlerine göre farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Kemoterapi, radyoterapi gibi klasik tedavi metotlarına ek olarak uygun hastalarda biyolojik tedaviler (monoklonal antikorlar), kök hücre nakli gibi yöntemlere de başvurulabilmektedir.

Her yıl 15 Eylül'de Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kutlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “erken tanı ve tedavi hayat kurtarır” prensibinden hareketle ile her yıl 15 Eylül gününü hastalığa yönelik dikkat çekmek, bilgilendirmek ve hastalık ve tedavisine ilişkin güncel durumu gözden geçirmek üzere kutluyoruz.

15 Eylül Dünya Lenfoma Günü.pptx