T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi

Vizyon Amaç Hedef


VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti veren, tıp bilimindeki gelişmeleri yakından takip ederek sağlık alanında tercih edilen bir eğitim hastanesi olmak.


AMACIMIZ

Yüksek nitelikli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek ve bunu ihtiyaç sahiplerine sunmak. En son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı araştırma metotlarını kullanmak  Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak.

HEDEFLERİMİZ

TIBBİ HİZMETLERDE MÜKEMMELİYET

           Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi olarak tıbbi hizmetleri, en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.

Tıbbi hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmak için, tıbbi sonuçlarımızı sürekli izleyecek, dünyada kabul edilen standartlara göre değerlendireceğiz.

Sağlık Bilimleri alanındaki çalışmaları takip ederek kendi hastanemizde yapacağımız çalışmalarla; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.

HASTA MEMNUNİYETİ YARATMADA KARARLILIK

          Sağlık konusunda hastalarımız için bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Kurumumuzdan hizmet almayı isteyen hastalarımız, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine başvurarak, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilecekler. Hizmetlerimizi sunarken, en küçük ayrıntıda bile hastalarımızın kendilerini özel hissetmesini sağlayacak ve çözüm önerilerimizi onların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlayacağız.

            Hastanemiz için, en önemli başarı göstergelerinden biri hasta memnuniyetidir. Bunun için, bizden hizmet alan hastalarımızı memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.

ÜSTÜN NİTELİKLİ EKİP VE ÇAĞDAŞ ALTYAPI

          Farklılığımızı yaratan en önemli unsur; mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde çalışmaktan gurur duyan ekibimizdir.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, değerlerimizi tam olarak yansıtan, çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacaktır.

Sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de çağdaş altyapımızdır. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.

ÖNCÜ UYGULAMALAR

             Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere sağlık bilimleri alanında öncü bir kurum olacağız.

Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin hizmetinde olacağız.

Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de bölgemizde öncü ve örnek olacağız.